KISTEFOS-MUSEET
Velkommen

Når besøkende på Kistefos-Museet kommer opp på utstillingsloftet får de se en velkomstfilm.
Filmen forteller litt om historien bak museet og Christen Sveaas’ ønske om å formidle viktig norsk industrihistorie og kunst og skulpturer av store nasjonale og internasjonale kunstnere.