KS
Velferdsteknologi

Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes. Det handler om hvordan helse- og
omsorgstjenestene kan ta i bruk nye virkemiddel for å løse utfordringer brukere og
ansatte møter i hverdagen.

KS har utviklet en opplæringspakke for alle kommuner, som heter Velferdsteknologiens
ABC. Formålet med opplæringspakken er å gi ansatte grunnleggende kompetanse og
tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, implementere og følge opp
velferdsteknologiske løsninger.
Filmen er en introduksjon til opplæringspakken. Formålet med filmen er å skape en
positiv opplevelse omkring teknologi i helsesektoren, hvor det tradisjonelt sett har
vært det mellommenneskelige som har vært hovedfokus.