INNOVASJON NORGE
Vekst

Norges innovasjonsevne utvikler seg negativt i internasjonal sammenheng. Samtidig vet vi at evnen til å innovere raskere og mer effektivt vil være avgjørende for at norske bedrifter ikke bare greier å overleve, men også vokse i et stadig mer krevende marked.

Din vekst er viktig for Norge, og for mange andre. Innovasjon Norge ønsket og motivere og stimulere gründere til å tørre og satse internasjonalt.