VISIT NORWAY
Tilbakeblikk

De nye filmene vi har produsert for Visit Norway følger et nytt filmkonsept som har fått navnet “Tilbakeblikk” Vi har så langt gjort filmer i Telemark, Oslo og på Stokkøya.
Filmene ligger på de relevante destinasjonssidene på Innovasjon Norges nettsider visitnorway.com. Med over 10 millioner besøkende hvert år er dette et utstillingsvindu med store muligheter.