SKANDIABANKEN
Skistua

TV-REKLAME. Et velkjent norsk fenomen er at jo lenger ut i skogen man kommer, jo dyrere er vaflene. Skapt for å gi Skandidabanken høyere liking og varmere profil i markedet, forteller filmen om Skandiabankens egne forventninger til hva som er god service.