DOMSTOL­ADMINISTRA­SJONEN
Skal du vitne?

NRK har fanget opp at vi sammen med Domstolsadministrasjonen har laget denne videoen, og har integrert animasjonsfilmen i artikkelen sin.