KLP
Samfunnsansvar

Sheriff har hjulpet flere kunder med å kommunisere og lage film om bedriftens samfunnsansvar (CSR). Hvordan man jobber med samfunnsansvar er forskjellig, og noen er forsiktig med å kommunisere det eksternt. Å ta og ha et standpunkt er ikke noe å skamme seg over, og faktiske undersøkelser viser at bedrifter som jobber med samfunnsansvar har et konkurransefortrinn.

For KLP produserte vi en liten film som ble brukt i kundens egne kanaler, for å skape engasjement og entusiasme internt om deres samfunnsansvar.