HELSEBIBILIOTEKET
Biblioteket

I hverdagen har helsepersonell mange spørsmål de trenger svar på.
 Helsebiblioteket er et nettsted som        gir gratis tilgang til oppdatert fagkunnskap. Her finnes både oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og       andre nyttige og pålitelige hjelpemidler.
Formålet med denne filmen er å bygge kjennskap til Helsebibiloteket og motivere helsepersonell til å ta ressursene i bruk.