POLITIET
Utlendingsenheten

Politiets utlendingsenhet (PU) er ofte asylsøkerens første møte med Norge. Hvert år kommer rundt 10 000 personer hit for å søke om beskyttelse.
 Alle som søker asyl har plikt til å samarbeide for å avklare identiteten sin, men 9 av 10 har ikke med seg pass eller andre gyldige ID-dokumenter.
I denne filmen får vi se hvordan politiet jobber med registrering av asylsøkere, avklaring av identitet, dokumentgranskning og tvangsretur av personer uten lovlig opphold i Norge.
Filmen skal brukes til informasjon internt i Politiet og justissektoren, og for publikum på web.