VELFERDSETATEN
Brukere

Velferdsetaten i Oslo kommune går inn i 2015 med ny profilfilm produsert av Sheriff Film Company.

Oppgaven til filmen er å vise helheten og bredden i Velferdsetatens tjenester. Utfordringen med oppdraget var å formidle en stor mengde informasjon og samtidig vekke følelser ved å komme tett på de ansattes og brukernes hverdagssituasjoner på en verdig måte.
Vår målsetting har vært å produsere en usminket film som speiler arbeidshverdagen til et utvalg av etatens 1.400 ansatte.
Filmens formål er å skape intern stolthet, bidra til rekruttering og til å brukes som presentasjon av Velferdsetaten i interne, og eksterne digitale kanaler.