OSLO KOMMUNE
Omsorg +

Sheriff har laget en film som med troverdighet og varme forteller hvordan Omsorg + bidrar til økt trygghet, mestring og livskvalitet.
Filmen har som mål å gjøre botilbudet Omsorg+ bedre kjent for målgruppen, men også informere kommuner og beslutningstagere om hva botilbudet er.