KS
Offentlig støtte

Hvordan vekke interesse for EØS-regelverket for offentlig støtte?
 Jo, ved å lage en filmtrailer som setter “den kommunale virkeligheten” i en tøysete og litt absurd kontekst.
 Audun er en entusiastisk næringsdrivende som kjenner regelverket ut og inn. Han prøver iherdig å overbevise ordføreren om at prosjektet hans bør få offentlig støtte,
ettersom det både er samfunnsnyttig og vil komme hele bygda til gode – nemlig den råeste gocart-banen av alle!
Filmen er en del av en informasjonspakke rettet mot politikere og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner. 
Formålet er å bidra til bevisstgjøring om regelverket og vise at det det finnes mange muligheter for støtteordninger, dersom man kjenner regelverket godt nok.