NHO SJØFART
Våre skip er lastet med

NHO Sjøfart har fått ny profilfilm. En grønn en. Med konseptet “våre skip er lastet med” ønsker vi å sette søkelyset på skipenes teknologi og mannskap som tar vare på miljøet.