BAMA
Handel

Sør-Afrika

I desember 2012 dro Sheriff Film Company til Sør-Afrika sammen med BAMA for å lage en oppdragsfilm om
hvordan de jobber med samfunnsansvar. 
Landarbeiderne i Sør-Afrika lever i fattigdom – og lave lønninger, dårlige levevilkår, alkoholisme og sosiale problemer er blant de store utfordringene.
 For å bedre livssituasjonen til arbeiderne på en av farmene, har BAMA sammen med sin leverandør Colors Fruit, etablert et helhetlig program med fokus på sosial utvikling, utdannelse og helse. 
Prosjektet har nå pågått i tre år ­og vi fikk være med å se resultatene.

Costa Rica

I enkelte land der BAMA kjøper produkter kan arbeidstakerne oppleve kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår. I disse landene er de sosiale forholdene og respekten for rettigheter på arbeidsplassen ikke på samme nivå som i vår del av verden. BAMA skal være en pådriver i og utenfor Norge for å bidra til at forholdene blir bedre for disse gruppene.
Vi har vært med BAMA til Costa Rica hvor vi dokumenterer deres arbeid.

Israel & Vestbredden