KUNNSKAPSENTERET
Forskning

Hvordan kan vi vite hvilke forskningsresultater som er til å stole på?
 Hver dag blir vi gjennom media bombardert med helsestoff og livsstilsråd – men budskapene er ofte motstridende.
I denne filmen får vi forklart hvordan forskningsoppsummeringer gir oss et sikrere svar på hva forskning viser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten lager slike forskningsoppsummeringer på bestilling fra helsevesen og myndigheter, slik at de får et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak og behandlinger.