INNOVASJON NORGE
Kundereisen

Oppgaven til Innovasjon Norge er å bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og gi lokale ideer globale muligheter. Sheriff har laget to filmer for Innovasjon Norge som setter fokus på det første møtet mellom gründeren og rådgiveren.

Hovedfilmen er en inspirasjonsfilm som løfter frem kundemøtet og viser hvor betydningsfullt dette første møtet er, for både rådgiver og for kunden. Det er i dette møtet hvor gode ideer blir til muligheter – det er her det starter! Filmen skal skape stolthet internt og gjøre rådgiverne bevisste på hvor avgjørende deres rolle er for at Innovasjon Norge skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

Den andre filmen viser et fiksjonelt kundemøte fra start til slutt. Her er det både gode og dårlige eksempler på hvordan rådgiver bør gjennomføre kundemøtet. Filmen skal bidra til disksjon og refleksjon rundt sentrale temaer som det å lytte til kunden, styre samtalen på en god måte, ha bevissthet på språkbruk og kroppsspråk og bruke verktøy i dialog med kunden.