INNOVASJON NORGE
Sjømat

Etterspørselen etter bærekraftig sjømat er stor, og det skaper forretningsmuligheter for norske leverandører. Innovasjon Norge setter nå fokuset på leverandørene og støtter videreutvikling og vekst både hjemme og internasjonalt.

Sheriff dro til vestlandet for å dykke inn i Innovasjon Norge sitt marint verdiskapningsprogram. I de fire filmene får vi møte nøkkelpersoner i bedrifter som har vært i gjennom dette programmet og deres tanker rundt det. Filmene er et eksempel på hvordan man kan ta tak i eget innhold, og fortelle historier med film i egne kanaler (content marketing).