IDEBANKEN
Din helse

Ord er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idebankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forskning og annen kunnskap.
Målet med filmen er å begrepsavklare hva en “helsefremmende arbeidsplass” er, og hva det ikke er. I arbeidslivet finnes det mange tiltak som fremmer bedre helse for arbeidstakere. Midt blant alle disse begrepene og tiltakene skulle vi finne en plass for “helsefremmende arbeidsplasser”, til en målgruppe som er litt smålei av Birken-presset. Med litt lun humor, en dose animasjon og en smule alvor fant vi en tone som kledde et informasjonstungt budskap.