CITYCON
Grønt lederskap

I følge NHO, mener 85 prosent at «samfunnsansvar og moral i stor grad påvirker inntrykket av en bedrift». Sheriff har for flere av våre kunder, utarbeidet og utviklet filmer som omhandler selskapers samfunnsansvar.

«Grønt lederskap» handler om Citycons ansvar og fokus på miljø. Som en kjøpesentergigant å regne, har selskapet et samfunnsansvar for miljøet lokalt der de er tilstede. Få er mer opptatt av lokale miljøtiltak enn Citycons egne driftsledere.