DOMSTOL­ADMINISTRA­SJONEN
Kort fortalt

Vi har fått i oppdrag av Domstolsadministrasjonen å lage en animasjonsfilm som forklarer begrepet Fremmøteforkynning. Animasjonsfilmen heter “Kort fortalt”.