DOMSTOLAD­MINISTRA­SJONEN
Foreldretvister

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Det er tema for denne filmen rettet mot barn.