SKANDIABANKEN
Flyttelasse

TV-REKLAME. Å lage reklamefilm om boliglån uten å si ett ord om rente, med menn som hovedmålgruppe. Dette var oppgaven i dette originale eposet om FlytteLasse – og hans kvinnelige kollega. Begge ute i oppdrag for Skandiabanken Norge.