DOMSTOL­ADMINISTRA­SJONEN
Etikk

Domstoladministrasjonen og Sheriff Film Company har inngått en fireårig rammeavtale for produksjon av kompetansehevingsfilmer for domstolenes aktører.

”Etikk” er en enkeltstående film som tar for seg etiske dilemma i retten.
I denne saken får dommeren bryne seg på ulike utfordringer: Den tiltalte Johnny som stadig kommer med hissige utbrudd, det nervøse vitnet Trine som mumler lavt og usammenhengende, en politimann som muligens har drukket alkohol  og en kvinne som er kledd i niqab slik at retten ikke kan se ansiktet mens hun forklarer seg.
Dommerens skal møte aktørene med vennlighet og respekt og bidra til en tillitsfull og trygg atmosfære.
Samtidig skal dommeren ivareta rettens autoritet og verdighet og sørge for en tidseffektiv prosessledelse.
 Hva vil du som dommer ha gjort i disse situasjonene, og hvorfor.