KS
Skodd for fremtiden?

Globalisering. Demografi. Individualisering. Teknologisk utvikling. Strategisk rekruttering av unge. Evne til innovasjon og nyskaping. Samskaping som tankesett og arbeidsmåte.
Dette er blant stikkordene som Sheriff fikk i oppdrag å visualisere, i en film som på en enkel måte skal formidle hvilke trender og drivkrefter som vil påvirke kommunen som arbeidsgiver i framtiden.