EIKA
Dinas café

Sheriff produserte totalt 6 filmer som et mini TV-serieunivers under paraplyoverskriften “Dinas Cafe” Hensikten med filmene var å tydeliggjøre et paraplykonsept som kunne fungere som en rød tråd for alle segmenter og kategorier. Et konsept som både kunne skreddersys inn mot alle de 78 lokale sparebankene i Eika-alliansen. Ideen var utviklet av Schjærven reklamebyrå. Filmene ga store resultater for bankene og som ble svært godt mottatt av Eika-bankene- og kundene.  I løpet av en måned førte kampanjen til rekorder for salg av personforsikring, kredittkort og skadeforsikring. Det er gøy å bidra til å skape gode resultater!