DAGBLADET
Alltid på

Folk er «alltid på» i sine liv og leser nyheter til forskjellig tid og på forskjellige måter.                              Derfor ønsket Dagbladet å minne leserne om at Dagbladet også alltid er på med de                                    ferskeste nyhetene til alle døgnets tider på papir, mobil, nett og brett. Kampanjen består/besto av printannonser, nettbannere og film på alle de store tv-kanalene med stort trykk.

Dagbladet ønsket også kortversjoner av filmen med fokus på db.no på mobil. Disse kan du se ovenfor.           Vi takker Tenk Kommunikasjon og Dagbladet for et fantastisk samarbeid!