DOGA
Byutvikling

Hvordan jobber DOGA for å bidra til bærekraftig byutvikling? Vi blir med DOGA til Haugesund og får et innblikk i hvilke utfordringer, ambisjoner og muligheter denne flotte kystbyen har.

Haugesund har vedtatt en kommuneplan som tar dristige grep for å skape et levende bysentrum. I april 2016 inngikk Haugesund kommune og DOGA en samarbeidsavtale om bærekraftig byutvikling, hvor DOGAs rolle er å bidra med inspirasjon, kompetanse, metoder og nettverk. Haugesund skal bli en foregangsby, og DOGA er en viktig støttespiller.

Filmen ble produsert til konferansen Transform 2016, hvor temaet var hvordan design og arkitektur kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer.

Sheriff har en 4-årig rammeavtale med DOGA.