DNB
Boligbytte

I samarbeid med designbyrået EGGS har Sheriff produsert filmer om boligbytte for DNB. 
DNB er Til stede. Hver dag. Når det gjelder som mest.
For å understøtte dette produserte vi også en film som forklarer prosessen ved et boligbytte, sammen med et kompetanseprogram bestående av fire filmer som mer utdypende visualiserer og forklarer prosessen.
Disse filmene er laget til intern bruk, så vi holder de skjult for allmenheten.