DOMSTOL­ADMINISTRA­SJONEN
Bevishåndtering

Domstoladministrasjonen og Sheriff Film Company har inngått en fireårig rammeavtale for produksjon av kompetansehevingsfilmer for domstolenes aktører. I «Praktisk bevishåndtering» følger vi viktige deler av hovedforhandlingen i tre saker som er bevismessig utfordrende.

Sak 1, Slått ned: En mann har blitt slått ned utenfor en fotballpub. Gjerningsmannen er utpekt, men er det sikkert nok at han er skyldig?
Sak 2, Voldtekt: En voldtektssak med kjent gjerningsmann, men er det sikkert nok at det var voldtekt?
Sak 3, Narko: Filmen tar for seg oppbevaring av narkotika og problematiserer særlig øyenvitnebevis og betydningen av tiltaltes forklaring.

Filmene skal brukes i kompetanseutvikling for dommere og dommerfullmektiger.