JLOB
Vårt eget hus

I Norge venter 4.000 barn og unge på å dø. Hvert eneste år rammes nye barn, familier og pårørende. Norge har i dag ingen spesialiserte hjelpetilbud for disse barna.

Vi i Sheriff ble rørt av arbeidet og innsatsen JA til lindrende enhet og omsorg for barn gjør. De ønsker å etablere et godt omsorgstilbud og ønsker å bygge eget hus for barna og deres pårørende. Dette er et hus bygget på barnas premisser og det er første steg til å få bygget faglig kunnskap og kompetanse rundt lindrende arbeid for døende barn og unge i Norge.

Sheriff Film Company har på dugnad samarbeidet med Cloud Media Service AS om å lage denne filmen som formidler historien omkring en så vanskelig sak som handler om barn som vet at de skal dø.