BUFDIR
Barnekonvensjonen

På oppdrag av Oktan reklamebyrå og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har Sheriff produsert tre filmer til 25-årsjubileet for FNs Barnekonvensjon. Vi tar barna på alvor, og i filmene lar vi barnas egne tanker og refleksjoner få slippe til som en påminner om hvem Barnekonvensjonen er til for.