DOMSTOL­ADMINISTRA­SJONEN
Til barnets beste

Domstoladministrasjonen og Sheriff Film Company er stolte av å ha inngått en fireårig rammeavtale og vi fått muligheten til å lage kompetansehevingsfilmer for domstolenes aktører.
”Til barnets beste” handler om vold- og overgrepsproblematikk i barnelovsaker. Formidlere i filmen er psykologspesialistene Stig Torsteinson og Judith van der Weele.
 Filmen har fått støtte fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.
Målgruppen for denne filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap og bidra til et godt samarbeid mellom aktørene – slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.

Lengde: 36 minutter. Overfor kan du se en 3 minutters promo.