KOMMUNE-SAMMENSLÅING PÅ SLAMPOESI

Hvordan skape begeistring for en digital læringsarena?

Kommunereformen er en omfattende og krevende prosess. Politikere og administrasjon i den enkelte kommune står overfor store oppgaver og vanskelige spørsmål i sammenslåingsprosessen. Men de står ikke alene. Noen har gått foran i sporet. Med KS Læring – en digital læringsarena – har kommunene en møteplass hvor de kan hente inspirasjon og dele for å lære av hverandre.

Anita har laget en film om nettopp det: «Kommunesammenslåingsprosess», «intensjonsavtaler» og «omnummerering i matrikkelen». Og med litt poesi, ble det riktig så fint.